Adres korespondencyjny

Konwent Stowarzyszeń Twórczych
ul. Starowiślna 29-31
31-038 Kraków

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o najnowych wydarzeniach, za pomocą tego darmowego newsletters!Konwent Stowarzyszeń Twórczych Krakowa, będący porozumieniem najważniejszych organizacji twórczych działających na terenie Krakowa, ma już długą tradycję, jego początki sięgają nawet lat. 80. XX w. Reprezentuje około 300 członków; w tym w momencie utworzenia takie znakomitości, jak m. in. Czesław Miłosz, Jerzy Nowosielski, Wisława Szymborska, prof. Krzysztof Penderecki.

 

W przeszłości Konwent wielokrotnie zabierał głos w sprawach ważnych dla życia kulturalnego Krakowa.

Do najważniejszych zadań Konwentu należy:

- Integracja środowisk twórczych Krakowa;
- Analiza problemów i potrzeb środowisk twórczych, działalność opiniodawcza i interwencyjna w tym zakresie, skierowana do władz lokalnych i centralnych;
- Propagowanie kultury artystycznej;
- Stałe konsultacje z władzami samorządowymi na temat planów w dziedzinie kultury oraz ich dofinansowania.

Przewodnicząca: Joanna Daranowska-Łukaszewska

Konwent działa jako stowarzyszenie zwykłe, zrzeszające prezesów stowarzysze - posiadających osobowość prawną - ma charakter otwarty, każda organizacja twórcza, działająca w Krakowie może do niego przystąpić.